Podaj numer nabywcy, który znajdziesz na fakturze od PW-K Wołów
Adres email będzie jednocześnie Twoim loginem
Wprowadź ponownie adres email
Podaj numer faktury od PWK Wołów, w formacie XXXX/R/20XX
Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, udostępnienie numeru telefonu PWK Wołów umożliwi wysyłkę smsów z informacjami dotyczącymi płatności, awarii oraz planowaych wyłączeń.
Hasło powinno zawierać 8 znaków, w tym minimum 1 cyfrę, oraz 1 wielką literę
Wprowadź ponownie hasło
  Chcę otrzymywać eFakturę
Regulamin korzystania z eFaktury
  Akceptuję Regulamin e-BOK
Regulamin korzystania z eBOK
Wyrażenie zgody na otrzymywanie eFaktury spowoduje wstrzymanie wysyłania faktur drogą pocztową